arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
Missie
De “RKBS Titus Brandsma”….. een op de toekomst gerichte omgeving van samen leven, werken en leren.
Visie

Samen leven:

De leerlingen van de RKBS Titus Brandsma ontwikkelen een onderbouwde, kritische mening vanuit een ontwikkelde set normen en waarden. Ouders, leerkrachten en leerlingen gaan met respect met elkaar om. Ze hebben waardering voor de ander, zichzelf en de omgeving. Verschillen worden geaccepteerd. Er wordt waarde gehecht aan de katholieke tradities en vieringen, waarbij saamhorigheidsgevoel, delen en gemeenschapsgevoel centraal staan. Hierbij worden de verhalen uit de Bijbel als leidraad genomen. Het onderwijs is een voorbereiding op een actieve rol in de maatschappij en deelname aan diverse, sociale netwerken. Kritisch burgerschap en maatschappelijke verbinding zoeken staan centraal.

Samen werken:

De leerlingen krijgen het samenwerken aangeleerd en leren om te gaan en gebruik te maken van de verschillen tussen leerlingen. Hier zijn motivatie en gelijke deelname in het groepsproces belangrijke onderdelen van. Leerkrachten en leerlingen zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, strategieën en denkwijzen en die van anderen. Zij zien dit als kansen om de samenwerking op een hoger niveau te brengen.

Samen leren:

De leerlingen van de RKBS Titus Brandsma krijgen onderwijs in een uitdagende, stimulerende en betekenisvolle leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten hebben inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren en ontwikkelen deze actief. Hierbij staat een onderzoekende houding centraal. De leerlingen worden gestimuleerd op meerdere ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal emotioneel leren en het ontwikkelen van talenten. Hierbij proberen leerkrachten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerlingen.

Wilt u meer weten over onze school bezoek dan onze website: www.rkbstitusbrandsma.nl of kom de school van binnen bekijken. Wij leiden u graag rond en vertellen u over het onderwijs bij ons op school. U bent van harte welkom. Voor een rondleiding graag vooraf even een afspraak maken.