arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Missie en Visie 

Missie
De Sint Jozefbasisschool: de school voor een bijzonder goede basis.

Visie

EIGENAARSCHAP:
Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces, ze hebben gedeeld eigenaarschap. De leerling geeft samen met de leerkracht sturing aan het leerproces: er wordt gewerkt met een adaptieve leeromgeving waarbinnen –aan de hand van de leerlijnen- eigen doelen gesteld worden. De leerkracht geeft coachend sturing aan dit proces en voert kindgesprekken. Ouders worden middels driehoekgesprekken door de leerling en leerkracht meegenomen in de ontwikkeling.

SAMEN:
Leerlingen, ouders en leerkrachten komen samen om te leren, te werken en te spelen, uitgangspunt is de leef- en belevingswereld van de leerling. Binnen een goed pedagogisch klimaat wordt gemeenschappelijk, in een veilige en fijne omgeving, aan de ontwikkeling van het kind gewerkt. Uitgangspunt hierbij is de erkenning en herkenning van de verschillen tussen mensen: hierin ligt de kans om met en van elkaar te leren. Leerlingen worden door het verwerven van kennis en vaardigheden optimaal voorbereid op de moderne samenleving.

ONTDEKKEN:
Leerlingen zijn actief bezig met hun leerproces. In de onderbouw is spel de leidende activiteit, dit wordt opgevolgd door onderzoekend leren in de midden-/bovenbouw. Leerlingen krijgen de ruimte om spelenderwijs te ontdekken en te leren: spelen versnelt de aanleg van nieuwe verbindingen in de ontwikkelende hersenen. De natuurlijke nieuwsgierigheid is uitgangspunt voor het leren: vanuit de eigen ervaring en beleving. Leerlingen leren verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen: leren gebeurt in samenhang. Leerkrachten stimuleren een onderzoekende houding waarin zelfstandig denken en handelen centraal staan: leren van en met elkaar.

BEWUST:
In het onderwijs is bewegend leren geïntegreerd en er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding. Leerlingen leren kritisch te denken en zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van keuzes. Hierbij wordt het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen gestimuleerd.

 

* Gekozen is voor de tulp omdat de Sint Jozef basisschool wordt omringd door de bollenvelden. In het voorjaar komen de tulpen in allerleikleuren tot bloei. Een lokale trots met wereldse allure.

* Ook staat de bloeiende tulp metafoor voor het creëren van de juiste plek voor het opgroei-ende kind. De Sint Jozef basisschool heeft een prettig klimaat en een vruchtbare bodem. Het is een school waar kinderen aarden, ontkiemen en tot bloei komen. Oftewel, dé plek waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen als mens.

* De bloembladeren bestaan uit twee identieke delen en representeren enerzijds de ouders en anderzijds de leerkrachten. De bladeren zijn elkaars spiegelbeelden. Samen vormen zij een krachtige/prachtige tulp.

* In het binnenste deel zie je een kind dat steeds groter en groter groeit. De buitenste randen beschermen het kind. Het kind groeit op en leert in vrijheid en geborgenheid.

* Als je vanuit de kleurensymboliek naar het logo kijkt, zie je dat het kind als middelpunt helemaal geel is. Geel staat voor warmte, plezier en blijheid en dat is wat je ieder kingunt. Het is ook wat de Sint Jozef basisschool, naast het leren, wil vertegenwoordigen. De zijkanten zijn rood, als liefdevolle/koesterende handen. Oranje staat voor enthousiasme, en
dat is door het hele logo verwerven. Kortom, de waarden van de Sint Jozef Basisschool.