arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
Over de school

De St. Josephschool is een kleine Rooms-Katholieke dorpsschool met op dit moment rond de 55 leerlingen. Wij geloven dat ieder mens uniek en onvervangbaar is. Wij richten ons op de vorming van de mens als totaliteit. Er is oog voor iedereen. Onze school biedt plaats aan alle kinderen, ongeacht godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Wij verwachten wel van ouders/verzorgers en kinderen een positieve houding ten opzichte van de katholieke grondslag van de school. Het onderwijs wordt gegeven vanuit een visie, welke wij hieronder willen toelichten.

Visie op levensbeschouwelijke identiteit

De school heeft een Katholieke identiteit. Dat betekent, dat we de mens Jezus van Nazareth als ons voorbeeld nemen. “Wie probeert te leven zoals Hij, werkt aan een betere wereld.” Daarbij accepteren wij de onvolmaaktheid van elke mens.
In een goede sfeer willen wij samenwerken, samenleven en elk mens serieus nemen. Wij werken aan:

 • Het omgaan met elkaar vanuit een positieve verwachting en benadering
 • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en een ander
 • Het leren waarderen en respecteren van een ieder
 • Het begeleiden van kinderen in hun kind-zijn met aandacht voor hun huidige leef- en belevingswereld
 • Verantwoordelijkheid nemen voor natuur en milieu
Visie op de pedagogische identiteit

Ieder kind is uniek. Wij willen dat elk kind zich kan ontplooien naar zijn/haar eigen mogelijkheden. Wij willen graag dat ieder kind zich veilig voelt en met liefde en begrip de weg naar volwassen worden leert bewandelen. Wij zijn alert op pesten en werken vooral aan het voorkomen daarvan. Als het toch een keer de kop opsteekt grijpen wij in.

Wij werken aan:
 • Het met respect omgaan met elkaar
 • Het behulpzaam zijn waar dat nodig is
 • Het leren dragen van verantwoordelijkheid voor het gedrag en het werk
 • Het geven van een gevoel van competentie, zelfvertrouwen en dit laten groeien
 • Het creëren van veiligheid voor jezelf en voor elkaar
 • Het accepteren van de medemens, ongeacht de achtergrond

Een goed contact met ouders/verzorgers is van groot belang. De school zet zich in om “laagdrempelig” te zijn. Samen willen wij staan voor het vieren van feestelijke momenten en het verwerken van droevige zaken.

Visie op onderwijskundige identiteit

We willen de kinderen onderwijs op maat bieden. Behalve op het verwerven van de noodzakelijke kennis op verstandelijk gebied, krijgt het sociaal, emotioneel, motorisch en creatief ontwikkelingsproces alle aandacht. We willen de kinderen leren zelfstandig te werken. Tevens krijgt het samenwerken veel aandacht. In onze school zijn de leermiddelen zodanig gekozen, dat hier inhoud aan gegeven kan worden.

Wij werken aan:
 • Het aanbieden van een ononderbroken ontwikkelingsproces
 • Het geven van onderwijs op maat
 • Het bieden van uitdagingen
 • Het leren samenwerken
 • Het ontwikkelen van zelfstandigheid
 • Het leren taakgericht werken
 • Het leren omgaan met verschillen
Visie op ouderbetrokkenheid

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers.
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders/verzorgers en school, waarin ouders/verzorgers en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

Op onze school willen wij deze ouderbetrokkenheid bereiken door:
 • Het jaarlijks uitgeven van de Schoolgids én het Jaarverslag
 • Het wekelijks laten verschijnen van ’t Bruggetje, informatieblad
 • Het hebben van een website: http://www.stjosephbb.nl
 • Het organiseren van een ouder-informatieavond aan het begin van het schooljaar
 • Het organiseren van één of meer thema-ouderavonden
 • Alle ouders/verzorgers uit te nodigen voor bijzondere vieringen op school en in de kerk
 • Het houden van gesprekken met ouders/verzorgers individueel, bijvoorbeeld na een rapport
De Sint. Josephschool:

Een school waar je mag zijn wie je bent.
Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
Waar elk kind zich mag ontwikkelen
tot een sociaal en zelfstandig persoon.