arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Op 2 januari 1930 werd de Sint Janschool in gebruik genomen. De Sint Jan is een Rooms-Katholieke school voor basisonderwijs. Vanuit onze identiteit staan we open voor mensen met een andere levensvisie. De school begon met 83 leerlingen en drie leerkrachten in drie leslokalen, tegenwoordig zijn er ongeveer 240 leerlingen verdeeld over negen groepen.

Onze school houdt zich bezig met de ontwikkeling van de talenten van kinderen op sociaal, intellectueel, expressief en motorisch gebied. Wij bieden onze leerlingen een schoolomgeving waar één ieder zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Er worden veilige leersituaties gecreëerd waarin de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en laten zien. In de relatie naar kinderen en ouders toe staan wij voor betrokkenheid, toegankelijkheid en aandacht en respect voor elkaar. Wij hechten aan een goede sfeer tussen leerlingen, team en ouders.

Als team zijn wij volop in beweging, we ontwikkelen onze kennis en vaardigheden. Wij volgen de actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. Wij spelen daar met ons aanbod op in.

Op de Sint Jan wordt handelings- en opbrengstgericht gewerkt om de leerresultaten van de kinderen te verhogen. Dat doen wij door onze kennis en pedagogische en didactische kwaliteiten in te zetten, hoge verwachtingen aan kinderen te stellen en doelen voor kinderen te stellen op basis van hun onderwijsbehoeften.

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid zich in een veilige omgeving te ontplooien. We begeleiden de kinderen op weg naar zelfstandigheid, leren hen samen werken en brengen hen gevoel voor verantwoordelijkheid bij. Als kinderen de Sint Janschool verlaten willen we dat ze over voldoende kennis beschikken, een positief zelfbeeld hebben, vaardig zijn in het maken van keuzes en inzet tonen.