arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
Motto: Samen leren groeien!
 IKC Spoorbuurt

We streven ernaar om het IKC in te zetten als middel, om vanuit 1 heldere gedragen visie en één team onder één dak beter samen te kunnen werken vanuit het belang en rondom het kind. Hiervoor brengen wij de pedagogische kennis en expertise op sociaal-emotioneel gebied van Kappio en de didactische kennis en expertise van de Spoorbuurtschool samen.

Vijf kernwaarden vormen de rode draad:

Samen

Persoonlijk

Ontdekken

Open

Zelfstandig

Samen
Door de samenwerking van kinderopvang en onderwijs brengen we de expertise van de teamleden bij elkaar. Samen dragen we zorg voor alle kinderen van 0-13 jaar. Het IKC is een ontmoetingscentrum in de buurt en spil in de wijk voor bewoners en gebruikers.

Persoonlijk
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ervaringen, emoties en verhalen. Wij willen hem of haar inspireren. En helpen om de eigen kwaliteiten optimaal te ontdekken en ontwikkelen.

Ontdekken
IKC Spoorbuurt is een ontmoetingsplaats. Hier ontdekt uw kind de wereld. Vanuit de veilige basis van de IKC ontwikkelt het zich tot een mens met een eigen identiteit.

Open
We vinden het belangrijk dat uw kind zich hier thuis voelt. En dat het zich in een goede en open sfeer kan ontwikkelen.

Zelfstandig
Zelfstandig worden staat hoog in het vaandel op onze IKC. Kinderen worden begeleid om zelfstandig te leren en te werken. Om zelf oplossingen te vinden voor hun vragen en problemen. Daarbij geldt altijd: ieder kind mag zichzelf zijn en moet zich emotioneel vrij kunnen ontwikkelen.

Teamleden kunnen elkaar positief versterken met hun unieke kennis en vaardigheden. Kinderopvang en basisonderwijs zijn geïntegreerd. We werken nauw met elkaar samen vanuit één pedagogische visie. Dat betekent dat we zowel op de opvang als op school dezelfde regels en afspraken hebben en werken aan een emotioneel veilige omgeving. Alleen dan kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. We beschikken met elkaar over een unieke, ruime en uitnodigende locatie dat veel mogelijkheden biedt op het gebied van sport, muziek, natuur en cultuur.

 Hoe ziet dit eruit in de praktijk?

IKC Spoorbuurt is een plek waar kinderen dagelijks ontdekken. Een plek met ruimte om te ontmoeten, waar kinderen welkom zijn en zich welkom voelen. Kinderen, hun ouders en opvoeders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten komen elkaar hier tegen en nemen samen de verantwoordelijkheid om elk talent te ontdekken en te ontwikkelen. De samenwerking tussen de professionals versterkt de ontwikkeling van de kinderen. Door alle professionals wordt nagedacht over het leerproces. Daarbij vormen de volgende vragen het uitgangspunt:
Wat is je talent?
Waar liggen je interesses?

Om de volledige missie en visie van de IKC Spoorbuurt te lezen, verwijzen we u naar de betreffende website.