arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
Henricusschool: Leren……met passie en plezier

Mogen wij u voorstellen: De H.Henricusschool. Een middelgrote basisschool met ongeveer 180 leerlingen in het centrum van het dorp Hippolytushoef.

Op onze school kunnen kinderen groeien en tot bloei komen. Samen ontdekken ze wat ze willen, wat ze kunnen en hoe ver ze kunnen komen. Prestatie met passie en plezier zijn belangrijke ingrediënten van ons onderwijs. Op onze school werken wij aan ontwikkeling geïnspireerd door katholieke waarden en normen.

De opdracht die wij onszelf geven:
Wij zijn een eigentijdse basisschool waar vernieuwing en traditie hand in hand met elkaar gaan. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten. Dat doen we vanuit onze 5 kernwaarden: structuur, verbinding, ontwikkeling, openheid en ambitie.

Dit zijn wij. Structuur
Op onze school bieden we structuur, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en het onderwijs herkenbaar is voor ieder kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Wij werken volgens het IGDI-lesmodel waarbij de lessen volgens een duidelijke structuur worden gegeven. In iedere groep is een “stoplicht” geplaatst. Deze lichten maken deel uit van ons onderwijs. We gebruiken de stoplichten in het kader van het geven van modern, krachtig onderwijs met aandacht voor niveauverschillen en zelfstandigheid van elke leerling. Deze twee peilers de basis van ons onderwijs.

Dit zijn wij. Verbinding
Op onze school mag je zijn wie je bent. Door ieder kind aandacht te geven vanuit verbondenheid werken we aan het welbevinden van het kind. Wij werken vanuit de overtuiging dat het welbevinden van het kind de basis is voor plezier en een goede leerprestatie. We zijn trots op talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders én op de ontwikkeling die iedereen doormaakt. Vanuit onze identiteit hebben we respect voor elkaar en ieders overtuiging. We vinden het belangrijk om momenten met elkaar te delen tijdens weekvieringen, weeksluitingen en het vieren van christelijke feestdagen en tradities.

Dit zijn wij. Ontwikkeling
Wij werken vanuit de visie dat ambitie en talent de basis vormen voor ontwikkeling. We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en waar nodig halen we kennis in huis om kinderen te bieden wat hun ontwikkeling nodig heeft. In de ontwikkeling van ieder kind is samenwerken belangrijk. Wij werken vanuit de overtuiging dat ontwikkeling een samenwerking is tussen ouders en school. Samenwerking leidt tot mooie resultaten én leer- en werkplezier. Op school leren kinderen met elkaar en van elkaar.

Dit zijn wij. Openheid
Vanuit onze visie op communicatie en omgang streven wij een open cultuur na. Dit vertaalt zich in het feit dat ieder kind welkom is op onze school. Wij vinden communicatie erg belangrijk. Kinderen, ouders en andere belanghebbenden willen we graag op een snelle en duidelijke wijze op de hoogte houden van ontwikkelingen. Naast de website gebruiken we hiervoor het communicatie-programma Digiduif.
Daarnaast vinden we het belangrijk om open te staan voor feedback van anderen en reflecteren we op ons eigen handelen. Waarom doen we wat we doen? En waarom op deze manier? Onze zelfkritische houding willen we ook overbrengen op leerlingen en ouders. Daarbij hebben we als stelregel dat we praten mét elkaar in plaats van over elkaar. We hebben vertrouwen in en respect voor een ander.

Dit zijn wij. Ambitieus.
Wij dagen ieder kind uit het beste uit zichzelf te halen. We bekijken steeds hoe wij het onderwijs voor een kind kunnen vormgeven binnen de mogelijkheden van de school. Daarbij hebben we – naast de leerprestaties – het hele kind in beeld. Hoe voelt het kind zich? Hoe is de motivatie? Hoe gaat het kind met anderen om? Hoe verstevigt het kind zijn sterke kanten? Over deze onderwerpen praten we ook met de ouders, want aandacht voor welbevinden levert veel op. We zijn ambitieus op alle vlakken en zien ons werk als een uitdaging. We kijken naar mogelijkheden en kansen. Voor leerlingen, voor elkaar en voor de school.