arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

De Trimaran is een interconfessionele basisschool: een school met een protestantse en katholieke grondslag. De school bestaat uit ongeveer 230 leerlingen en ongeveer 20 teamleden. De school staat in de wijk Nieuw Den Helder. De school vormt samen met de bibliotheek, een sportvereniging en de Stichting Kinderopvang de brede school in het Duinpark.

Op De Trimaran wordt de identiteit van de school gevormd door de interconfessionele waarden. Een interconfessionele school is een school met een katholieke en protestantse grondslag. De Trimaran is een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, waar mensen zich gewaardeerd voelen. De school is een veilige omgeving, waarin ruimte is voor de eigenheid van mensen.

De Trimaran is een adaptieve basisschool, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Samenwerken wordt gestimuleerd en er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Over onze school

Met de wind in de zeilen, samen op weg!

‘Met de wind in de zeilen, samen op weg!’. Deze slogan staat voor de missie van de school. Deze komt voort uit de grondwaarden van de school. De levensbeschouwelijke identiteit van de school ligt hieraan ten grondslag. Het eerste deel van de slogan ‘Met de wind in de zeilen’ zegt iets over de vooruitgang: de school staat voor de optimale ontwikkeling van leerlingen en de school. Het tweede deel van de slogan is ‘samen op weg’: een school als veilige gemeenschap waarin kinderen en ouders zich thuis voelen. Hierbij vormen de levensbeschouwelijke waarden die horen bij de identiteit van de school de basis. De totale slogan toont ook de verbondenheid met de plaats en de naam van de school.

Wat is de onderwijsvisie van de school?

De school heeft gekozen voor het adaptieve concept om het onderwijs vorm te geven. Adaptief onderwijs is een onderwijsconcept waarbij het kind centraal staat. Een van de drijvende krachten achter het adaptieve onderwijs is de orthopedagoog Stevens. Hij verstaat onder adaptief onderwijs: ’Onderwijs dat elke leerling tot zijn recht laat komen, onderwijs waarin elke leerling zich op z’n plaats voelt. Maar ook onderwijs dat leraren beter past, waarin leraren zich beter thuis voelen.’

Informatie voor ouders

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze website www.detrimarandenhelder.nl. Heeft u vragen of wilt u graag de school bezoeken, neem dan gerust contact met ons op.