arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

 

R.K. Basisschool De Rank is een elfklassige basisschool met ongeveer 260 leerlingen centraal in de wijk Groeneweg in Schagen.

De Rank ligt dicht bij de nieuwbouwwijken Hoep Noord en Nes Noord. In het begin van schooljaar 2018-2019 hebben we een nieuw gebouw betrokken, vlakbij ons oude hoofdgebouw aan de Iepenlaan. In dit gebouw worden alle groepen van De Rank gehuisvest samen met de buitenschoolse opvang “t Schommeltje” en de peuteropvang “De Trommel” van de SKRS.

Ons motto, onze missie/visie is: De Rank, diep geworteld, wijd vertakt, altijd groeiend!

U ziet de vertaling van deze missie/visie naar de dagelijkse praktijk terug in het logo van De Rank. We noemen er een paar: het kind centraal, houvast biedend, beschutting gevend. Zelfstandigheid vinden we belangrijk en ook het plukken van vruchten van werken en leren. Tegelijkertijd drukt het logo onze identiteit uit: de gerichtheid naar boven. We willen ook duidelijk en helder zijn in onze pedagogische en didactische aanpak.

De Rank heeft de beschikking over hedendaagse leermiddelen en zoekt mogelijkheden om zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van kinderen van nu tegemoet te komen. Alle lokalen zijn voorzien van touchscreens en de 73 Chromebooks worden intensief gebruikt.

De school maakt gebruik van een didactiek dat helpt de kinderen te oefenen in het zelfstandig -en samenwerken, het zogenaamde GIP-model. Dit Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen (GIP) van een leerkracht biedt een duidelijke structuur tijdens de lessen voor kinderen en leerkracht. Het leert de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht en hun taken zelfstandig te plannen en uit te voeren. In veel gevallen is een groep in drie niveaus ingedeeld. De kinderen met een hogere instructiebehoefte komen aan de instructietafel en krijgen extra instructie, maar ook de kinderen die makkelijker leren worden niet vergeten: ook zij hebben een instructiebehoefte. Zo heeft ieder kind individuele aandacht van de leerkracht. In de onderbouw wordt gewerkt met een planbord. Het kind leert zelfstandig keuzes maken.

Spreekt het bovenstaande u aan en zoekt u een kwaliteitsschool voor uw kind, mail of bel naar de schoo. We maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek en rondleiding door de school.

Als u onze website bekijkt, ziet u de school in vol bedrijf. U kunt foto’s en filmpjes van de diverse activiteiten bekijken en informatie over de school opdoen.