arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Stichting Sarkon wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur, dat bestaat uit een betaalde functionaris. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die bestaat uit 5 personen op vrijwillige basis. De Raad werft, selecteert en benoemt haar eigen leden. Daarbij hanteert de Raad een profiel en zoekt personen, die woonachtig of werkzaam zijn in de regio. De Raad kent geen dagelijks en algemeen bestuur noch portefeuillehouders, behalve de voorzitter. Alle bestuurlijke taken vallen onder het College van Bestuur. Samen met de directeuren van de negentien scholen werken de voorzitter van het College van Bestuur en stafbureau aan goed onderwijs op de Sarkon scholen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 

 

Dhr. P.A.G. Conijn

Voorzitter Raad van Toezicht

 

 

De heer P.A.G. (Piet) Conijn is per 4 april 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht van
Stichting Sarkon. Hij is geboren in Anna Paulowna en heeft zijn basisschoolperiode
doorlopen op de Spoorbuurtschool. Met uitzondering van zijn studietijd en een korte
periode van 6 jaar waarin hij woonachtig is geweest in Almere, altijd woonachtig in de
Noordkop. Hij is naast echtgenoot, vader van drie mooie dochters en opa van vier
kleinkinderen. Na zijn middelbare schoolopleiding (Johannes College in Den Helder) bij
het Kadaster opgeleid tot ingenieur en na een periode van 21 jaar in loondienst bij een
ingenieursbureau al weer bijna twintig jaar zelfstandig ondernemer. Na de oprichting
(en verkoop) van verschillende bedrijven nu vooral actief als projectmanager en als
gecertificeerd mediator in een mediationmaatschap. Daarnaast is hij lid van de Raad van
Commissarissen van zowel Woningstichting Den Helder als Woningstichting Anna
Paulowna. Gedurende ruim 10 jaar politiek actief geweest onder andere als
commissielid van de gemeenteraad van Den Helder. Het stellen van de juiste positief-
kritische vragen aan en wellicht optreden als klankbord voor het bestuur is waar het als
lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sarkon om gaat. Als ondernemer lid van
diverse ondernemers- en netwerkorganisaties en ziet zijn toegevoegde waarde als lid
van de Raad van Toezicht vooral in het meer betrekken van het bedrijfsleven bij het
primair onderwijs. Met name de snelle veranderingen in en het groeiende tekort op de
arbeidsmarkt trekt een wissel op de nieuwe generaties en de keuzes die zij dienen te
maken. Een onbezorgde gedegen basisschoolperiode waarin de kinderen op een rustige
en plezierige manier hun talenten leren kennen om vervolgens de juiste passende
keuzes te kunnen maken. Het leggen van een gedegen fundament voor de toekomst is
waar het om gaat.


Peter Koopman, lid Raad van Toezicht

 

 

Dhr. Peter Koopman
Vicevoorzitter Raad van Toezicht

 

 

De heer P.J.J. Koopman is per 1 januari 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Sarkon. Voor die tijd is hij 12 jaar lid geweest van Stichting Katholiek Onderwijs Niedorp.
De twee katholieke scholen uit Niedorp zijn onderdeel geworden van Stichting Sarkon.
De heer Koopman is inmiddels ruim 30 jaar werkzaam bij de lokale Rabobank. In zijn vrije tijd is hij voetbalcoach bij het team van zijn zoon. Ook is hij al vele jaren secretaris van de katholieke kerk in Nieuwe Niedorp. Als lid van de Raad vindt de heer Koopman het belangrijk dat er goede vragen worden gesteld aan de bestuurder waardoor geborgd kan worden dat de 19 primair onderwijsscholen de huidige goede kwaliteit kunnen continueren.

 


 

Mw. L. Franken
Lid Raad van Toezicht

 

 

Mevrouw L.A.C. (Lia)Franken is per april 2018 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zij is van oorsprong afkomstig uit Bergen op Zoom, maar woont al sinds 1975 in de Kop van Noord-Holland.

Haar beide kinderen hebben op de RK Spoorbuurtschool in Anna Paulowna gezeten en daar is zij lid van het schoolbestuur geweest, voordat de school onderdeel werd van Stichting Sarkon.

Tijdens de schoolloopbaan in basis – en voortgezet onderwijs van haar kinderen is zij steeds op beleids- of bestuurlijk niveau betrokken geweest bij het onderwijs. Als ambtenaar onderwijs in de voormalige gemeente Zijpe, 8 jaar als gemeenteraadslid en 10 jaar als wethouder Samenlevingszaken ( waaronder onderwijs) in de voormalige gemeente Anna Paulowna en ook 8 jaar als vice-voorzitter bij Scholen aan Zee. Sinds 2015 is zij bestuurslid van Stichting Leerzaam, in 2018 overgaand in lid Raad van Toezicht bij stichting Trigoon in Hoorn, die zich richt op speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de regio Hoorn.

Zij is van mening dat het onderwijs een veilige omgeving moet bieden voor kinderen. Een omgeving die uitnodigt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen, zodat zij zo goed mogelijk zijn toegerust voor hun deelname aan onze samenleving. Daar wil zij zich in de Raad van Toezicht voor inzetten.

 


IlseLibosanRVT

 

 

Mw. mr. I.S.Libosan
Lid Raad van Toezicht

 

 

Mevrouw mr. I.S.(Ilse) Libosan is per maart 2015 als lid toegetreden tot de Raad van Toezicht. Zij is geboren en getogen in Den Helder en is daar teruggekeerd na het afronden van haar studie . Ilse beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands Recht, behaald aan de Universiteit Leiden. Zij is als jurist werkzaam geweest binnen de gemeentelijke overheid op het werkveld van bestuurlijke- en juridische zaken en P&O/HRM. Momenteel is zij als zelfstandig juridisch adviseur werkzaam. Vanuit haar expertise zal zij zich inspannen om binnen de stichting Sarkon ruimte en optimale randvoorwaarden te laten scheppen of te behouden opdat de persoonlijke kwaliteiten van ieder kind tot maximale ontplooiing kunnen komen.

 Dhr. P. Reenalda

Lid Raad van Toezicht

 

 

 

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Den Haag, waar ik geboren en getogen ben. Na een studie
bedrijfseconomie in Rotterdam ben ik bij toeval in het onderwijs terecht gekomen. Dat is zo
goed bevallen dat ik er nog steeds werk en met veel passie probeer dagelijks het verschil te
maken voor kinderen en hen te helpen om zich te ontwikkelen tot weerbare en
waardenvolle mensen. Zelf ben ik gezegend met 3 kinderen, waar ik erg trots op ben en erg
van geniet: 2 dochters en een zoon. Mijn ervaring ligt voornamelijk in het voortgezet
onderwijs, maar ook het basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn mij niet
geheel vreemd.
De liefde bracht me naar Noord-Holland, waar ik nu met veel plezier woon in Schagen. Naast
mijn werk probeer ik iets te betekenen voor mijn directe omgeving. Mijn activiteiten op dit
gebied variëren van het besturen van een welzijnsorganisatie in een achterstandswijk in Den
Haag, tot het besturen van een VvE van een vakantiepark en tot verschillende activiteiten
voor de plaatselijke voetbalclub.
Graag wil ik mijn opgedane ervaring en kwaliteiten inzetten als lid van de Raad van Toezicht
van Sarkon: een mooie club basisscholen in de Kop van Noord-Holland. Door het stellen van
vragen aan de bestuurder en me op te stellen als klankbord voor het bestuur wil ik graag
mijn steentje bijdragen aan de toekomst van alle kinderen die 1 van de prachtige Sarkon
scholen bezoekt.