arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Logo-notextStichting Sarkon bestuurt 19 basisscholen in de Kop van Noord-Holland. Aan de Drs. Bijlweg in Den Helder staat het kantoor van de Stichting. Vanuit dit kantoor opereren de afdeling financiën en de personeelsafdeling . Ook de bouwtechnische afdeling zit in dit kantoor gehuisvest. Daarnaast zijn er de kantoren van de stafmedewerkers en de voorzitter van het College van bestuur. De IT afdeling is gehuisvest op Kooypunt.

Gert Jan Veeter-algemeen directeur

Dhr. Gert Jan Veeter –  Voorzitter van het College van Bestuur

De heer Veeter is voorzitter van het College van Bestuur van de stichting Sarkon. In die hoedanigheid is hij voorzitter van het directieteam en werkt hij samen met de schooldirecteuren aan de beleidsvoorbereiding ten behoeve van het schoolbestuur. Verder ziet hij toe op de uitvoering van het beleid op schoolniveau en hij vertegenwoordigt de stichting in haar contacten met externen en partners.


MaritaMelchers

 

 

 

 

 

 

Mw. Marita Melchers – Medewerker beleid en kwaliteit

Mevr. Drs. Marita Melchers werkt als onderwijskundig beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij Stichting Sarkon. Samen met de directeuren, de IB-ers en de leerkrachten zal zij de strategische ambities ; interne kwaliteitsstructuur binnen de bestuurlijke organisatie van Sarkon vertalen in operationeel beleid, om te komen tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij speelt Planning & Control een belangrijke rol tussen de data van de schoolinterne kwaliteitszorg en zelfevaluatie en het monitoren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs door het bestuur.

Sandra Leijen
Mw. Sandra Leijen
– Controller

De controller voert de regie bij de financiële planning en voert (mede) de financiële (project)administratie.
Daarnaast houdt Sandra zich bezig met organisatie brede taken, zoals ondersteunen bij de totstandkoming van de jaarrekening.

André

Dhr. André HagedoornStafmedewerker Huisvesting

De heer Hagedoorn is is als bouwkundige verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid binnen Stichting Sarkon. Het planmatig onderhoud, renovatie en nieuwbouwwerken worden door de heer Hagedoorn geïnitieerd, voorbereid en in opdracht gegeven aan marktpartijen.

 

Mw. Sandra Ramautar –  Secretariaat bestuurder en Raad van Toezicht

 

 


Ellis Visser-managementassistente

Mw. Ellis Visser –  Personeelsfunctionaris verzuimmanagement en personeelsbeheer

Mw. Ellis Visser werkt als personeelsfunctionaris verzuim en verricht alle voorkomende werkzaamheden op Personeels gebied.

 

 

 

 

 

 

Mw. Elfi KromSenior administrateur

Mw. Elfi Krom is de senior administrateur en werkt sinds september 2016 bij Stichting Sarkon.
Zij verzorgt alle financiële handelingen en boekingen in de administratie.
Ook maakt zij het cijfermatige deel van de jaarrekening en begroting.

  Hennie Meester-medewerkster personeels- en salarisadministratie

Mw. Hennie Meester – Personeels- en salarisadministratie

Mw. Hennie Meester is de personeels- en salarisadministrateur van Stichting Sarkon. Zij heeft jarenlange ervaring met salarissen in het onderwijs. Zij zorgt ervoor dat elke maand de salarissen worden uitbetaald en zij doet dit samen met haar collega Jessica Geluk-Veul. Alle werkzaamheden die hier uit voortvloeien, bijvoorbeeld het maken van akten van benoeming, werkgeversverklaring e.d. behoren ook tot haar taak.


Mw. Jessica Geluk-Veul – Personeels- en salarisadministratie

Mw. Jessica Geluk-Veul werkt als personeels- en salarisadministrateur bij Stichting Sarkon. Zij zorgt samen met haar collega Hennie Meester ervoor dat elke maand de salarissen worden uitbetaald. Alle werkzaamheden die hier uit voortvloeien, bijvoorbeeld het maken van akten van benoeming, werkgeversverklaring e.d. behoren ook tot haar taak.


Pauline Hendriks-junior medewerkster financiën

Mw. Pauline Hendriks –  Junior medewerkster financiën

Mw. Pauline Hendriks is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van de inkoopfacturen.
Zij geeft ook ondersteuning aan Sandra Leijen.