arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png
Logo-notextStichting Sarkon werkt vanuit een sterke organisatie aan herkenbare scholen.

Wij streven naar:

 • Scholen waarbij de ouders zich betrokken en thuis voelen;
 • Een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen;
 • Open communicatie.

Onze organisatie werkt voortdurend aan de eigen ontwikkeling waarbij een transparante organisatie uitgangspunt is. Daarbij streven we naar goede contacten met alle relevante instellingen en bedrijven.

Stichting Sarkon:

 • staat in de gemeenschap;
 • staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
 • reflecteert op het eigen functioneren.
Wij zijn een betrokken werkgever.

Wij vinden het van belang dat ons personeel zich competent en gewaardeerd voelt. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • De juiste persoon op de juiste plek;
 • Permanente ontwikkeling van de professionaliteit van personeelsleden;
 • Organiseren van perspectief in de loopbaan door planmatige ontwikkeling;
 • Flexibele en brede inzetbaarheid van personeelsleden;
 • Het voeren van een goed personeelsbeleid;
 • Een prettige werkomgeving binnen goede huisvesting.
Stichting Sarkon en haar omgeving.

Stichting Sarkon hanteert het motto: “Sterker door samenwerking“. Stichting Sarkon richt zich naar buiten en zoekt partners in haar streven de belangen van kinderen en ouders te behartigen, de eigen kwaliteit van het onderwijs envan de organisatie als geheel te verbeteren en haar positie in de omgeving te versterken.

Sarkon:

 • Gaat de samenwerking aan met collega schoolbesturen.
 • Zoekt partners in het kader van voor- tussen- en naschoolse opvang.
 • Onderhoudt een professionele en constructieve relatie met gemeenten.
 • De samenwerking aan met HBO-instellingen in het algemeen en (I)Pabo’s in het bijzonder.
 • Onderhoudt collegiale contacten met het voortgezet onderwijs in de regio.
 • Onderhoudt een professionele relatie met de onderwijsinspectie.

Stichting Sarkon is een lerende organisatie.

Missie & Visie

Meerdere scholen, één organisatie.
Stichting Sarkon is één organisatie die streeft naar behoud en ontwikkeling van katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Noord-Holland-Noord, waarbij de specifieke identiteit en cultuur van de afzonderlijke school niet verloren gaat en waarin de ontwikkeling van het lerende kind een centrale rol speelt.

Stichting Sarkon werkt aan kwaliteit vanuit een evangelische opdracht.
Stichting Sarkon neemt Jezus Christus als inspiratiebron. Met respect voor ieders overtuiging en pedagogische visies geeft iedere school op eigen wijze vorm aan de kwaliteit van het onderwijs en aan haar plaats binnen de eigen leef- en woongemeenschap. Dit vanuit het vertrouwen dat door krachtenbundeling en samenwerking de basis wordt gelegd voor een goede toekomst.

StrategischBeleidSarkon2016-2020