arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Preventiemedewerker

Elke Sarkon school heeft een preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft oog voor alle situaties en omstandigheden die impact hebben op veiligheid en gezondheid van aanwezigen in het bedrijf of op het terrein.

De rol van de preventiemedewerker:
 • Draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in een organisatie
 • De deskundige medewerker die de werkgever bijstaat in het uitvoeren van het arbobeleid in een organisatie
 • Ondersteunt bij naleving Arbowet
 • De preventiemedewerker is Poortwachter

 

Rol van de werkgever
 • Zorgt voor voldoende deskundigheid en uitrusting
 • Zorgt dat er voldoende tijd beschikbaar is
 • Zorgt dat de medewerker zijn zelfstandigheid behoudt

 

Taken (de eerste drie zijn wettelijk)
 • Ondersteunen bij het uitvoeren van Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Ondersteunen bij uitvoeren Arbomaatregelen (Plan van aanpak)
 • Informeren/adviseren werkgever, team en MR
 • Vraagbaak binnen de organisatie t.a.v. arbeidsomstandigheden
 • Contactpersoon voor externe deskundigen (bijv. Arbodienst)
 • Bijdrage leveren aan instructie en voorlichting
 • Ongevallenregistratie, ook “bijna” ongevallen
 • Rol bij ziekteverzuim en re-integratie
 • Bewaking voortgang plan van aanpak

 

Randvoorwaarden voor goed functioneren
 • Openlijke steun leidinggevende
 • Goede communicatie met leidinggevende
 • Voldoende tijd en middelen krijgen en nemen voor uitvoering
 • Realistische planning maatregelen
 • Zichtbaar op de werkvloer tijdens overleg
 • Communiceren over de resultaten
 • Preventiemedewerker is staffunctionaris, Arbo is lijnverantwoordelijk

 

Kennis van de preventiemedewerker
 • Het bedrijf goed kennen
 • Arbo risico’s binnen het bedrijf herkennen
 • Risico-inventarisatie en -Evaluatie vormt de basis

 

Plichten werkgever
 • Voorkomen van schade aan gezondheid van de werknemer
 • Verplicht tot het voeren van een Arbobeleid
 • Verplicht tot het voeren van een beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld
 • Bedrijfshulpverlening organiseren