arrow-intranet-overlay.png
Sarkon Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png Icon-hat.png

Begeleiding van startende leerkrachten

Beginnende leraren hebben baat bij een goede start.
Het is mogelijk om in korte tijd de kwaliteit van hun lessen te verbeteren met inwerkprogramma’s en gerichte begeleiding in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’.

Effecten van begeleiding
Dergelijke begeleiding heeft een gunstig effect op:

  • de leerprestaties in de klas;
  • de doorgroei in het beroep;
  • voortijdige beroepsuitval.

Doel
Voor iedereen die begint in een nieuwe organisatie, is het prettig als er de nodige begeleiding wordt geboden.
Dat geldt ook voor leraren. De gebruikelijke ontwikkeling van beginnende leraar tot ervaren leraar kan globaal vijftien jaar duren.
Al die tijd hebben leerlingen te maken met een nog niet volledig ontwikkelde leraar.
Het begeleidingsproject is bedoeld om deze periode te bekorten.
Bovendien is aangetoond dat intensievere coaching en begeleiding vanaf het begin, de kans op uitval verkleinen.

Verschillende kwaliteitsniveaus

We onderscheiden voor Amsterdamse leerkrachten de volgende kwaliteitsniveaus:

  • Startbekwaam is het niveau van een beginnende leerkracht. Dat wil zeggen dat de leerkracht nog ondersteuning (gevraagd en ongevraagd)
    nodig heeft van zijn leidinggevende en collega’s.
  • Vakbekwaam is een leerkracht die ervaring heeft opgedaan en daardoor in staat is om zelfstandig te functioneren. De vakbekwame leerkracht
    werkt door middel van intercollegiale intervisie en feedback aan zijn professionele ontwikkeling.
  • Excellent is een leerkracht die de rol heeft van deskundige (op één of meerdere onderwijsinhoudelijke terreinen), die groepsoverstijgende, schoolbrede en bovenschoolse activiteiten initieert en uitvoert en die fungeert als voorbeeld en coach voor collega’s.

Het verschil tussen de startbekwame, vakbekwame en excellente leerkracht wordt tot uiting gebracht in de gedragsindicatoren in de
beroepsstandaard. De verschillen tussen de niveaus zitten vooral in:
■ Van operationeel naar meer tactisch handelen.
■ Van zelf doen naar het begeleiden van collega’s.
■ Van eigen groep naar groepsoverstijgend.
■ Van algemene naar specialistische kennis.
■ Van kopiëren naar creëren.

StartbekwaamVakbekwaam